Stichting Herstelling

Stichting Herstelling is een re-integratiebedrijf:- onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van ernstig overlast gevende (criminele) jongeren. De stichting heeft 20 jaar ervaring op re-integratiegebied, in al zijn facetten. Deze expertise is voor u beschikbaar via verschillende diensten. Welke van deze diensten u kunnen helpen om uw doelstellingen te behalen, kunt u hieronder lezen.

Ons aanbod

Trajecten

Overige diensten

Kennisoverdracht

Over Ons