Stichting Herstelling

De stichting Herstelling is al sinds 1998 gespecialiseerd in het re-integreren van werkelozen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De laatste jaren heeft de stichting zich gespecialiseerd in de moeilijkste doelgroep dmv de Vinkebrug methodiek uitgevoerd door oud leden van het Korps Mariniers, ism medewerkers van het Nederlands instituut voor de forensische psychologie en psychiatrie (NIFP)

De Vinkebrug

De Vinkebrug biedt een traject richting werk aan voor deelnemers die wel de potentie hebben om in de toekomst nog deels te kunnen functioneren maar op de bestaande trajecten níet te hanteren zijn of zich niet houden aan de verplichtingen die de uitkering met zich meebrengt en die door middel van intimiderend gedrag zich trachten te onttrekken aan deze verplichting.

Korte termijn doelstelling: Voorkomen van delicten in het hier en nu. Door de verplichte aanwezigheid op de locatie de Vinkebrug wordt voorkomen dat er op dat moment delicten worden gepleegd.Lange termijn doelstelling: Bijdragen aan het voorkomen van delicten in de toekomst. Een dermate gedragsverandering bij de deelnemers te bewerkstelligen zodat zij gebruik kunnen maken van een regulier leer/werktraject en op deze wijze bijdrage aan recidivevermindering. Werk als beschermende factor.

Training & Opleiding

Herstelling bied een zeer ruim aanbod van cursussen, opleidingen en trainingen, voor een ieder die te maken heeft met deze moeilijke doelgroep. De opleidingen worden verzorgd door specialisten uit diverse expertise gebieden, van oud Mariniers tot forensisch specialisten. Hierdoor is de ruime ervaring die Herstelling de afgelopen jaren heeft opgebouwd beschikbaar  

Visie

Als Herstelling streven wij er naar om ernstig overlast gevende jongeren en jong volwassenen die crimineel verdrag vertonen. Met een betrokken maar stevige aanpak te re-integreren in de maatschappij. Wij brengen mensen in verandering en bouwen aan zelfredzaamheid en (zelf)vertrouwen van deze doelgroep.