Fort Beekenburg

Herstelling op Curaçao

Begin 2013 sloten Curaçao en de gemeente Amsterdam een overeenkomst tot samenwerking. Dat mondde uit in een “Plan van aanpak voor Fort Beekenburg’. Vanaf 2014 zijn, op dit fort uit 1703, Curaçaose jongeren aan de slag volgens de ‘methode Herstelling’.

Fort Beekenburg

Fort Beekenburg is een van de acht historische forten op het eiland. Het is 1703 gebouwd aan de Caracasbaai, en moest het erachter gelegen Spaanse Water verdedigen. Het fort, lokaal ook bekend als ‘het kasteel’, is vernoemd naar Nicolaas van Beek, die van 1701 tot 1704 gouverneur was de Nederlandse Antillen. Net als in Suriname valt de keuze voor de werkplek dus op gezamenlijk cultureel erfgoed.

Het fort past uitstekend in de methode Herstelling:

Voorbereidingen

Al in 2012 is met de directie van DWI regelmatig overleg geweest over activiteiten op Curaçao in navolging van Suriname. Diverse werkbezoeken, in 2012 en 2013, leverden overeenstemming op hoofdlijnen. Daarnaast zijn onder andere de risico’s geïnventariseerd, is de afdeling Metaal van Feffik doorgelicht en is een plan van aanpak opgesteld. Dit resulteerde in overeenstemming over een pilot-project.

Kernpunten van het plan van aanpak/pilot

De jongeren, die deelnemen aan de pilot, komen uit het programma van de Sociale Vormingsdienst, een training van vijf maanden, gegeven door de Koninklijk Marine. De deelnemers blijven daarna ook vijf maanden op het fort, leren de noodzakelijke werknemersvaardigheden en kunnen zich oriënteren op diverse beroepen bij Feffik. Dat is een opleidingsinstituut op vmbo-niveau. Vooral beroepen in de metaal bieden perspectief. Een ambtelijke stuurgroep bewaakt de uitvoering op hoofdlijnen. De samenstelling van de stuurgroep uit verschillende ministeries en de gemeente Amsterdam, waarborgt de gewenste voortgang.

Activiteiten in 2014 en 2015

Het pilot-project op Fort Beekenburg is een test case. In januari 2014 is een voormalig sergeant van de Sociale Vormingsdienst bij Herstelling geweest voor een intensieve training. Een ervaren werkmeester zal hem later in het jaar ondersteunen bij de daadwerkelijke start van de werkzaamheden. In de loop van het jaar zullen Albert van der Lugt en Gerard Lutteken, met vier werkmeesters van het werkbedrijf herstelling naar Curaçao afreizen voor vervolgtrainingen en de follow-up van de pilot. De gemeente Amsterdam en Herstelling/DWI hebben in Suriname ervaring opgedaan; ervaring die ze hier met hun ‘counterparts’ op Curaçao inzetten voor een duurzaam succes.